Ny sesong med appelcuppen nærmer seg og opplegget er klart

Det er avhold sammarbeidsmøte mellom avdelingene og referatet er under her.

 

REFERAT MØTE ANG APPELLCUP VINTER 2018/19

Tilstede: John-Harald Nymoen (avd Romerike), Lise Kirkemo (avd Oslo), Tom Atle Nohr (avd Halden), Svein Nilsen (avd Indre Østfold), Kristin Karlsen (avd Indre Østfold)

Meldt fravær: Grethe Lindahl (avd Fredrikstad)

Møteleder: Svein Nilsen

Referent: Kristin Karlsen

Gjennomgang av regelverk:

Mellom 150-200 startende de siste årene er meget bra aktivitet. Den største deltakelsen har vært i klassene -rekrutt og -LP 1.

Det har vært ca 50 hundeførere til start pr. år.

Ønsker at det stilles litt krav til bruk av dommere – ha egnede kandidater

Forholder oss til samme startkontingent kr 100,-. Oppfordrer til å ha kiosk og loddsalg til å få ekstra inntekt inn til klubben.

Nytt fra denne sesongen: Det blir åpent for medlemmer fra andre avdelinger i Norsk Schäferhund Klub.

Alle resultater skal sendes til John-Harald i avd Romerike. Han får ansvaret med å holde oversikten, og sende ut resultater til alle avdelinger.

Endring i en øvelse i Rekrutt: Åpent for hunder som ikke har avlagt/startet i bruks-/LP/RIK prøver. Øvelsen tannvisning blir gjort om til tilgjengelighet: her skal hundefører og hund gå frem til dommer for å hilse.

Datoer:

Avd Halden:                    2. desember 2018

Avd Romerike:      19. januar 2019

Avd Indre Østfold:          17. februar 2019

Avd Fredrikstad:    3. mars 2019

Avd Oslo:              17. mars 2019

Avd Sarpsborg:      31. mars 2019

Evt:

Vi starter kl 10, og sekretariatet har åpent fra kl 09.30

REGLER FOR APPELLCUP

Appellcupen er et samarbeid mellom følgende avdelinger i Norsk Schäferhund Klub: Oslo, Romerike, Sarpsborg, Fredrikstad, Indre Østfold og Halden.

Formål: Å skape aktivitet

Alle avdelinger arrangerer 1 runde med appellcup

Tidsrom: Fra november og frem til påske

Den enkelte avdeling skaffer selv sted og dommer

Arrangerende avdeling sender ut invitasjon til deltagende avdelinger i god tid før stevnet.

De tre beste i hver klasse(runde) premieres – oppfordres til å ha premier til hunden

Sammenlagtvinner i hver klasse en den med høyeste sammenlagte poengsum av max 3 stevner (appellcup)

De tre beste ekvipasjer sammenlagt premieres. Siste arrangør hvert år står for kostnaden.

Startkontingent: kr 100,-

Delta kan de som har medlemskap i Norsk Schäferhund Klub. Og alle raser kan delta.

De som ikke er medlem i arrangerende klubber, sende selv inn påmelding til den avdeling som skal arrangere.

Påmelding skjer med 1 ukes frist.

Den avdelingen som har flest startende ekvipasjer gjennom cupen, blir premiert. Premieringen finner sted siste stevnedag.

Hver avdeling utpeker en person som samler påmeldinger og sende disse samlet inn til arrangerende avdeling (viktig med tanke på 1 eller 2 dommere). Vedkommende på kontrollere at påmeldingen er i samsvar med reglene

Deltakere som ikke har alle øvelser «inne», oppfordres også til å delta. Si fra ved øvelsens start, at man ønsker å gå øvelsen uten bedømming for å skaffe seg ringtrening.

Del denne siden