Styre og kommiteer 2022

   
Leder Roy Hesjedal Skjellum
Nestleder Leif Belgen
Kasserer Bente Olsen
Sekretær Ann-Cathrin Opsahl- Engen
Styremedlem Marianne Bratberg Skarra
Varamedlem Marianne Ophsal
Varamedlem Kristin Kalsen
   
Rik ansvarlig Svein Lund
Lp ansvarlig Kristin kalsen og Bente Olsen
   
Avlskontakt Bente Olsen
   
Revisor Svein Nilsen (supleringsvalg)
Vara revisor Marit Bamsrud
   
Valgkommite Svein Lund
Valgkommite Robert Olsen
Valgkommite Toril Bjerke
Varamedlem valgkommite Svein Nilsen