sammenlagtresultater appelcuppen 2018

oppdaterte resultater etter runde 4 av appelcuppen

Refrerat fra samarbeidsmøte 27.9.2016 kl 1900 til 2015

på Schäferplassen, Eikebergveien 55, 1860 Trøgstad..

 

 

Avdeling Indre Østfold ved formann Svein Nilsen, hadde innkalt til samarbeidsmøte om Appellcupen for 2017/18. 

Følgende avdelinger var invitert:

Avdeling Indre Østfold

Avdeling Sarpsborg

Avdeling Halden

Avdeling Fredrikstad

Avdeling Oslo

Avdeling Romerike

 

 

Følgende møtte:

Svein Nilsen                            Avd. Indre Østfold

Kristin Karlsen                         Avd. Indre Østfold

Steinar Engedal                      Avd. Sarpsborg

Knut Brekke                            Avd. Oslo

John-Harald Nymoen             Avd. Romerike

 

Dagsorden:

 1. Valg av møteleder/referent

 2. Gjennomgang av regelverk

 3. LP-klasser

 4. Datoer for arrangementene

 5. Eventuelt.

 

Pkt.1

Svein Nilsen ble valgt som møteleder og Knut Brekke ble valgt som referent.

 

 

Pkt. 2

Reglene følger i det vesentlige samme ramme som siste sesong. Nytt i år er at det oppfordres til at man kan starte i en klasse selv om man ikke har alle øvelser ”inne”. Det betyr at deltageren varsler dommeren før øvelsen starter at han ikke skal ha karakter i øvelsen, men gjennomfører etter beste evne.

 

Det presiseres at klassen man må starte i følger av hundens meritter.  Dette må den som mottar påmeldingene fra hver avdeling påse er i orden før innsending til arrangerende avdeling skjer.

 

Det oppfordres spesielt til å få unge deltagere til å starte

 

 

Pkt. 3

I årets sesong kjøres følgende klasser:

 

Rekrutt (med 1 min enkeltdekk)

LP 1

LP 2

LP 3

 

Pkt 4.

26.11.17          Avd. Romerike

14.01.18          Avd. Indre Østfold

04.02.18          Avd. Fredrikstad

18.02.18          Avd. Oslo

04.03.18          Avd. Sarpsborg

18.03.18          Avd. Halden

 

Pkt 5

Appellcupen skal være et lavterskeltilbud hvor det er fokus på å ufarliggjøre deltagelse på stevner. Premiering på hvert enkelt stevne kan med fordel være sponsorgaver, fôrpremier ol.

 

 

Knut Brekke

Referent

Apellcup 26 November

appelcup regler

Regler for appellcup 2017/18

 

 

 1. Appellcupen er et samarbeid mellom følgende avdelinger i Norsk Schäferhund Klub: Oslo, Romerike, Sarpsborg, Fredrikstad, Indre Østfold og Halden.

 

 1. Formål: Å skape aktivitet

 

 1. Alle avdelinger arrangerer 1 runde med appellcup

 

 1. Tidsrom: november 2017 til påsken 2018

 

 1. Den enkelte avdeling skaffer selv sted og dommere

 

 1. Arrangerende avdeling sender ut invitasjon til deltagende avdelinger i god tid før stevnet

 

 1. De tre beste i hver klasse (runde) premieres

 

 1. Sammenlagtvinner i hver klasse er den med høyeste poengsum (sammenlagt) av maks 3 stevner (appellcup)

 

 1. Startkontingenten er 100 kr

 

 1. De tre beste sammenlagt premieres.  Siste arrangør hvert år står for kostnaden

 

 1. Delta kan den som har medlemskap i Norsk Schäferhund Klub og den avdeling som er med på appellcupen.  Alle raser kan delta.

 

 1. Påmelding skjer med 1 ukes frist

 

 1. For å stille lag kreves det deltagere i hver klasse.  Det vil være den beste i hver klasse som teller.  Premiering finner sted siste stevnedag.

 

 1. Hver avdeling utpeker en person som samler påmeldingene og sender disse inn samlet til arrangerende avdeling (viktig med tanke på en eller to dommere).  Vedkommende må kontrollere at påmeldingene er i samsvar med reglene.

 

 1. Deltagere som ikke har alle øvelser ”inne” oppfordres også til å delta.  Si fra ved øvelsens start at man ønsker å gå øvelsen uten bedømming for å skaffe seg ringtrening.

Apellcup 16_17 Ref samarbm 28

Appellcup vinteren 2017_18 rekrutt

Appellcup vinteren 2017_18 kl3

Appellcup vinteren 2017 lp kl 2 (1)

Appellcup vinteren 2017 LP kl 1