Ny sesong med appelcuppen nærmer seg og opplegget er klart

Det er avhold sammarbeidsmøte mellom avdelingene og referatet er under her.

 

REFERAT MØTE ANG APPELLCUP VINTER 2018/19

Tilstede: John-Harald Nymoen (avd Romerike), Lise Kirkemo (avd Oslo), Tom Atle Nohr (avd Halden), Svein Nilsen (avd Indre Østfold), Kristin Karlsen (avd Indre Østfold)

Meldt fravær: Grethe Lindahl (avd Fredrikstad)

 

Møteleder: Svein Nilsen

Referent: Kristin Karlsen

 

 1. Gjennomgang av regelverk:

 • Mellom 150-200 startende de siste årene er meget bra aktivitet. Den største deltakelsen har vært i klassene -rekrutt og -LP 1.

 • Det har vært ca 50 hundeførere til start pr. år.

 • Ønsker at det stilles litt krav til bruk av dommere – ha egnede kandidater

 • Forholder oss til samme startkontingent kr 100,-. Oppfordrer til å ha kiosk og loddsalg til å få ekstra inntekt inn til klubben.

 • Nytt fra denne sesongen: Det blir åpent for medlemmer fra andre avdelinger i Norsk Schäferhund Klub.

 • Alle resultater skal sendes til John-Harald i avd Romerike. Han får ansvaret med å holde oversikten, og sende ut resultater til alle avdelinger.

 • Endring i en øvelse i Rekrutt: Åpent for hunder som ikke har avlagt/startet i bruks-/LP/RIK prøver. Øvelsen tannvisning blir gjort om til tilgjengelighet: her skal hundefører og hund gå frem til dommer for å hilse.

 

 1. Datoer:

   

Avd Halden:                    2. desember 2018

Avd Romerike:      19. januar 2019

Avd Indre Østfold:          17. februar 2019

Avd Fredrikstad:    3. mars 2019

Avd Oslo:              17. mars 2019

Avd Sarpsborg:      31. mars 2019

 

 1. Evt:

  Vi starter kl 10, og sekretariatet har åpent fra kl 09.30

   

   

   

   

   

  REGLER FOR APPELLCUP

   

 • Appellcupen er et samarbeid mellom følgende avdelinger i Norsk Schäferhund Klub: Oslo, Romerike, Sarpsborg, Fredrikstad, Indre Østfold og Halden.

   

 • Formål: Å skape aktivitet

   

 • Alle avdelinger arrangerer 1 runde med appellcup

   

 • Tidsrom: Fra november og frem til påske

   

 • Den enkelte avdeling skaffer selv sted og dommer

   

 • Arrangerende avdeling sender ut invitasjon til deltagende avdelinger i god tid før stevnet.

   

 • De tre beste i hver klasse(runde) premieres – oppfordres til å ha premier til hunden

   

 • Sammenlagtvinner i hver klasse en den med høyeste sammenlagte poengsum av max 3 stevner (appellcup)

 • De tre beste ekvipasjer sammenlagt premieres. Siste arrangør hvert år står for kostnaden.

   

 • Startkontingent: kr 100,-

   

 • Delta kan de som har medlemskap i Norsk Schäferhund Klub. Og alle raser kan delta.

 • De som ikke er medlem i arrangerende klubber, sende selv inn påmelding til den avdeling som skal arrangere.

   

 • Påmelding skjer med 1 ukes frist.

   

 • Den avdelingen som har flest startende ekvipasjer gjennom cupen, blir premiert. Premieringen finner sted siste stevnedag.

   

 • Hver avdeling utpeker en person som samler påmeldinger og sende disse samlet inn til arrangerende avdeling (viktig med tanke på 1 eller 2 dommere). Vedkommende på kontrollere at påmeldingen er i samsvar med reglene

   

 • Deltakere som ikke har alle øvelser «inne», oppfordres også til å delta. Si fra ved øvelsens start, at man ønsker å gå øvelsen uten bedømming for å skaffe seg ringtrening.