STYRE OG KOMMITEER 2021

   
Leder Roy Hesjedal Skjellum
Nest leder Leif Belgen
Kasserer Bente Olsen
Sekretær Ann-Cathrin Opsahl- Engen
Styremedlem Marianne Bratberg Skarra
Varamedlem Marianne Ophsal
Varamedlem Kristin Kalsen
   
Rik annsvarlig Svein Lund
Lp Annsvarlig Kristin kalsen og Bente Olsen
   
Avelskontakt Bente Olsen
   
Revisor Toril Bjerke
vara revisor Hilde Galborgen
   
Valgkommite Svein Lund
Valgkommite Robert Olsen
Valgkommite Toril Bjerke
vara medlem valgkommite Svein Nilsen