STYRE OG KOMMITEER 2018

   
Leder SVEIN NILSEN
Nest leder LEIF BELGEN
Kasserer BENTE OLSEN
Sekretær ANN-CATRIN KLEPPE
Styremedlem EGON HERMANSEN
Varamedlem Marianne Ophsal
Varamedlem KRISTIN KARLSEN
   
Rik annsvarlig KRISTIN KARLSEN
Lp Annsvarlig SVEIN NILSEN
   
Avelskontakt BENTE OLSEN
   
Revisor TORIL BJERKE
vara revisor HILDE GALBORGEN
   
Valgkommite SVEIN LUND
Valgkommite ROBERT OLSEN
Valgkommite MARIANNE BRATSBERG SKARRA
vara medlem valgkommite TORIL BJERKE
   

Referat fra Årsmøtet Nschk avd Indre Østfold 2018